Yahya Kemal, T. S. Eliot, and the Force of “Tradition”: Şavkar Altınel

Yahya Kemal, T. S. Eliot, and the Force of “Tradition”: Şavkar Altınel

Free download Download
  • Description

Product Description

Şavkar Altınel, translated by Deniz Erol

This dossier presents three translated essays, by Leyla Erbil (1931–2013), Şavkar Altınel (1953–), and Ataol Behramoğlu (1942–), that inquire into the question of authenticity as related to tradition, individuality, and artistic creativity. The authors try to define what these concepts mean in the Turkish literary field. Prof. Sibel Erol’s essay serves as both an editorial introduction to these translations and an investigation in its own right into the question of whether there is a real Turkish literature. She engages with the heart of the debate through an analysis of the Turkish writer Erbil’s essay titled “On the Question of an Authentic and Original Turkish Literature.” Altınel’s “Yahya Kemal, T. S. Eliot, and the Force of ‘Tradition'” and Behramoğlu’s “Organic Poetry,” while not written directly in response to Erbil’s essay or the question she raises, are in conversation with each other, enriching the debate on literary tradition in general and the state of Turkish literature in particular.

+ Abstract

Şavkar Altınel, translated by Deniz Erol

This dossier presents three translated essays, by Leyla Erbil (1931–2013), Şavkar Altınel (1953–), and Ataol Behramoğlu (1942–), that inquire into the question of authenticity as related to tradition, individuality, and artistic creativity. The authors try to define what these concepts mean in the Turkish literary field. Prof. Sibel Erol’s essay serves as both an editorial introduction to these translations and an investigation in its own right into the question of whether there is a real Turkish literature. She engages with the heart of the debate through an analysis of the Turkish writer Erbil’s essay titled “On the Question of an Authentic and Original Turkish Literature.” Altınel’s “Yahya Kemal, T. S. Eliot, and the Force of ‘Tradition'” and Behramoğlu’s “Organic Poetry,” while not written directly in response to Erbil’s essay or the question she raises, are in conversation with each other, enriching the debate on literary tradition in general and the state of Turkish literature in particular.


يحيى كامل، وت.س. إليوت، وقوة “التراث”

شافكار ألتنيل

ترجمة: دينيز إرول

يضم هذا الملف ثلاث ترجمات لمقالات بقلم ليلى إربيل، وشافكار ألتنيل، وأتئول بيهراموغلو، ويفحص مسألة الأصالة وعلاقتها بالتراث، والفردانية، والإبداع الفنّي. يحاول الكتّاب تحديد دلالات هذه المفاهيم من داخل حقل الأدب التركي. تعتبر مقالة البروفيسور سيبيل إيرول مقدمة تحريرية لهذه الترجمات الثلاث وتساهم بوصفها مقالة تركّز على حقيقة وجود أدب تركي. تتشابك الكاتبة إيرول مع صلب النقاش عبر تحليل مقالة للأديبة ليلى إربيل (1931- 2013) تحمل العنوان “حول قضية أصالة الأدب التركي”. وتساهم مقالة شافكار ألتنيل (1953- ) “يحيى كامل، وت.س. إليوت، وقوة “التراث””، ومقالة أتئول بيهراموغلو (1942- ) “شعر عضوي” في صلب موضوع العلاقة بين الأدب بصورة عامة، والأدب التركي بصورة خاصة، والتراث، على الرغم من حقيقة أن المقالتين لم تكتبان كردّ مباشر على مقالة إربيل.


יחיא כמאל, ט”ס אליוט וכוחה של “מסורת”

שבקאר אלטינל
תרגום: דניז ארול

קובץ זה מציג שלושה מאמרים מתורגמים מאת ליילה ארביל (1931–2013) , שבקאר אלטינל (יליד 1953) ואטאול בהראמאולו (יליד 1942), הבוחנים את שאלת האותנטיות בהתייחסותה למסורת, לאינדיבידואליות וליצירתיות האמנותית. המחברים מנסים לעמוד על משמעותם של מושגים אלו בספרות הטורקית. פרופ’ סיבל ארול כתבה הקדמה לתרגומים אלו, ובה היא מבקשת לבחון את השאלה אם אכן קיימת ספרות טורקית אמתית. ארול צוללת אל לב לבו של הדיון באמצעות ניתוח מאמרה של הסופרת הטורקייה ארביל, שכותרתו “‘האם יש ספרות טורקית אותנטית מקורית?’ עיונים ומחשבות”. מאמריהם של אלטינל “יחיא כמאל, ט”ס אליוט וכוחה של ‘מסורת'” ושל בהראמאולו “שירה אורגנית” אמנם לא נכתבו כתגובה ישירה למאמרה של ארביל או לשאלה שהיא מעלה, אך הם דנים באותן השאלות ומעשירים את הדיון במסורת הספרותית בכלל ובמצבה של הספרות הטורקית בפרט.

Yahya Kemal, T.S. Eliot ve “Gelenek”

Şavkar Altınel

Çeviri: Deniz Erol

Bu bölümde Leyla Erbil (1931-2013), Şavkar Altınel (1953–), ve Ataol Behramoğlu’nun (1942–) yazarlığı altında edebiyatta özgünlük, gelenek, ve sanatsal yaratıcılık üzerine Türkçe’den çevirilmis üç yazıyı sunuyoruz. Yazarlar bu kavramların Türk edebiyatındaki anlamlarını irdeliyor. Profesör Sibel Erol’un yazısı ise hem bu çevirileri okuyucularımıza sunan bir başyazı hem de özgün bir Türk edebiyatı olup olmadığı sorusu üzerine başlı başına bir inceleme niteliğinde. Erol, Erbil’in “Özgün bir Türk Edebiyatı Var mı?’ Üzerine Düşünceler” adlı yazısının analizi ile bu tartışmanın kalbine iniyor. Altınel’in “Yahya Kemal, T. S. Eliot, ve Gelenek” ve Behramoğlu’nun “Organik Şiir,” adlı yazıları Erbil’in yazısında irdelediği sorulara doğrudan değinmeseler bile onlarla iletişim içerisindedirler. .

+ Abstact in Arabic


يحيى كامل، وت.س. إليوت، وقوة “التراث”

شافكار ألتنيل

ترجمة: دينيز إرول

يضم هذا الملف ثلاث ترجمات لمقالات بقلم ليلى إربيل، وشافكار ألتنيل، وأتئول بيهراموغلو، ويفحص مسألة الأصالة وعلاقتها بالتراث، والفردانية، والإبداع الفنّي. يحاول الكتّاب تحديد دلالات هذه المفاهيم من داخل حقل الأدب التركي. تعتبر مقالة البروفيسور سيبيل إيرول مقدمة تحريرية لهذه الترجمات الثلاث وتساهم بوصفها مقالة تركّز على حقيقة وجود أدب تركي. تتشابك الكاتبة إيرول مع صلب النقاش عبر تحليل مقالة للأديبة ليلى إربيل (1931- 2013) تحمل العنوان “حول قضية أصالة الأدب التركي”. وتساهم مقالة شافكار ألتنيل (1953- ) “يحيى كامل، وت.س. إليوت، وقوة “التراث””، ومقالة أتئول بيهراموغلو (1942- ) “شعر عضوي” في صلب موضوع العلاقة بين الأدب بصورة عامة، والأدب التركي بصورة خاصة، والتراث، على الرغم من حقيقة أن المقالتين لم تكتبان كردّ مباشر على مقالة إربيل.

+ Abstract in Hebrew


יחיא כמאל, ט”ס אליוט וכוחה של “מסורת”

שבקאר אלטינל
תרגום: דניז ארול

קובץ זה מציג שלושה מאמרים מתורגמים מאת ליילה ארביל (1931–2013) , שבקאר אלטינל (יליד 1953) ואטאול בהראמאולו (יליד 1942), הבוחנים את שאלת האותנטיות בהתייחסותה למסורת, לאינדיבידואליות וליצירתיות האמנותית. המחברים מנסים לעמוד על משמעותם של מושגים אלו בספרות הטורקית. פרופ’ סיבל ארול כתבה הקדמה לתרגומים אלו, ובה היא מבקשת לבחון את השאלה אם אכן קיימת ספרות טורקית אמתית. ארול צוללת אל לב לבו של הדיון באמצעות ניתוח מאמרה של הסופרת הטורקייה ארביל, שכותרתו “‘האם יש ספרות טורקית אותנטית מקורית?’ עיונים ומחשבות”. מאמריהם של אלטינל “יחיא כמאל, ט”ס אליוט וכוחה של ‘מסורת'” ושל בהראמאולו “שירה אורגנית” אמנם לא נכתבו כתגובה ישירה למאמרה של ארביל או לשאלה שהיא מעלה, אך הם דנים באותן השאלות ומעשירים את הדיון במסורת הספרותית בכלל ובמצבה של הספרות הטורקית בפרט.

+ Abstract in Turkish

Yahya Kemal, T.S. Eliot ve “Gelenek”

Şavkar Altınel

Çeviri: Deniz Erol

Bu bölümde Leyla Erbil (1931-2013), Şavkar Altınel (1953–), ve Ataol Behramoğlu’nun (1942–) yazarlığı altında edebiyatta özgünlük, gelenek, ve sanatsal yaratıcılık üzerine Türkçe’den çevirilmis üç yazıyı sunuyoruz. Yazarlar bu kavramların Türk edebiyatındaki anlamlarını irdeliyor. Profesör Sibel Erol’un yazısı ise hem bu çevirileri okuyucularımıza sunan bir başyazı hem de özgün bir Türk edebiyatı olup olmadığı sorusu üzerine başlı başına bir inceleme niteliğinde. Erol, Erbil’in “Özgün bir Türk Edebiyatı Var mı?’ Üzerine Düşünceler” adlı yazısının analizi ile bu tartışmanın kalbine iniyor. Altınel’in “Yahya Kemal, T. S. Eliot, ve Gelenek” ve Behramoğlu’nun “Organik Şiir,” adlı yazıları Erbil’in yazısında irdelediği sorulara doğrudan değinmeseler bile onlarla iletişim içerisindedirler. .